Kom igång på Netkurs!

Börja med att göra startuppgifterna! Använd gärna “Guide till netkurs” som stöd.

När du har gjort startuppgifterna ska du fylla i kurskontraktet och lämna det till din handledare/lärare. Kurskontraktet är skriftligt och ska undertecknas av dig. Du kan göra en utskrift från din dator eller ta en papperskopia i lektionssalen.

Slutligen så ska du fundera lite på din egen lärstil. Det är viktigt att du ökar din självkännedom och stärker din självkänsla i studierna. Det är du som har ansvaret för din studier!

Egen kursportfölj och e-brevlåda

Grundregeln är att du ska lämna in dina rapporter och eventuella hemskrivningar genom att lägga dem i din kursportfölj. Det är bara du och din handledare/lärare som har tillgång till din portfölj. I portföljen lägger handledaren/läraren din resultatfil och eventuella kommentarer till dina insatser. Adressen och instruktionerna till din portfölj får du i din e-brevlåda från din handledare/lärare. Spara den!

Har du inte blivit tilldelad någon kursportfölj i skolans datasystem så kan du ordna det själv med en privat blogg eller privat wikisida (till vilken du inbjuder din lärare/handledare). Bloggen är enklare att hantera och räcker för det mesta. Wikisidan är idealisk för grupparbeten och projektarbeten där man behöver samarbeta kring uppgifterna.

Vanligen får du en e-brevlåda och tillgång till ett antal konferenser på din skolas datasystem. Då är det viktigt att du dagligen kontrollerar om du fått post eller om det finns nya meddelanden i konferenserna. I sådana system är det ofta särskilda konferenser för varje kurs. Normalt går dessa system också bra att nå från internet.

Kursmappen

Alla som läser samma kurs har tillgång till en gemensam kursmapp under den tid kursen pågår. Där lägger handledaren/läraren aktuella meddelanden, detaljplaneringar och annan viktig information. Där kan du själv ställa frågor och få svar - då ser alla i kursen det, vilket är en klar fördel om det gäller planeringen eller frågor inför en gemensam skrivning. Det är alltså viktigt att du dagligen kontrollerar om något hänt på kursmappen.

I kurserna ingår normalt att du aktivt ska delta i diskussioner och debatter. Då ska du visa att du kan skilja mellan värderingar och fakta, mellan sak och person, visa insikt om etiska dilemmor m.m. Vi bl.a. använder särskilda diskussionsfora för detta på kursmappen.

Kursmappen kan antingen vara en konferens på din skolas datasystem, eller kanske en wiki som din handledare sköter.

Handledare/lärare

Du kan även skicka meddelanden till din handledares e-postlåda. Adressen har du i huvudet i det e-brev du fått med instruktionen om hur du kommer till din kursmapp, hur kursportföljen ska hanteras m.m. Spara adressen i din adressbok! Observera att rapporter m.m. ska läggas i din portfölj och inte skicka med e-post.

Mer om att studera på Netkurs

Du kan själv välja om du vill ha starkt lärarstyrd undervisning eller studera mera självständigt. Det gör du genom att välja en metod som passar dig. De mer självständiga metoderna innebär att du får arbetat mer egen hand (eller i grupp) eller mer projektorienterat.