Teknik

Kursmålen

Kursen Miljöteknik behandlar frågor om ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Miljöproblem med anknytning till vald inriktning beskrivs och analyseras. Kursen tar även upp mätning av föroreningar och metoder att analysera och bedöma mätresultat samt åtgärder för att minimera miljöpåverkan i såväl den inre som yttre miljön. Dessutom behandlar kursen miljöcertifiering, miljölagstiftning, internationella överenskommelser och miljötillsyn. Kursen är gemensam i energiprogrammet.

Varje kursmål har en egen undersida - vällj i menyn till vänster! Där hittar du även instruktioner om hur du ska uppnå målen.

Observera att du ska klara samtliga kursmål för att kunna få godkänt på kursen. När kursmålen är klara sätts betyg enligt betygskriterierna.