Kom igång med studierna!

Att studera flexibelt ställer en del krav på dig som du kanske inte är van vid.

Du ska planera ditt arbete med kursmålen så att inte allt arbete kommer i slutet!

Du ska hålla reda på vad du har gjort på kursen och dessutom utvärdera det själv!

Du ska kommentera arbetsmetoderna så att kurserna blir mer eleverna vill ha det!

Du ska be om prognos och hjälp - den får du i nästan obegränsad utsträckning online!

Du ska arbeta med datorn och internet som lärobok!

För att komma igång gör du STARTUPPGIFTERNA:

Ta kontakt med läraren genom e-post. Tala om vem du är och var du befinner dig för tillfället.

Skriv en kort presentation om dig själv och vad du förväntar dig av kursen (i ditt vanliga ordbehandlingsprogram). Spara texten, gärna på ett eget USB-minne som i fortsättningen innehåller allt du själv gjort på kursen eller i skolan.

Öppna din e-postlåda på skolan/kursen. Öppna e-brevet från din lärare som heter “Välkommen till Netkurs!”. Läs igenom brevet coh spara det på ditt USB-minne. Lägg sedan din presentation i din kursportfölj!

Öppna kursmappen. Öppna där e-brevet från din lärare som heter “Kursplanering”. Öppna bilagan och studera kursplaneringen. Spara planeringen på ditt USB-minne.

Gå till kursmappen igen. Öppna undermappen “Planering”. Skriv ett meddelande där du ger dina synpunkter på planeringen vad gäller kursinnehållet, former för redovisning och arbetsformer i övrigt!