Miljöpolitik

Kursmålen

Kursen Miljöpolitik behandlar miljöfrågorna på ett integrerat sätt utifrån ett naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. Genom studier av ekonomiska och administrativa styrmedel presenteras olika redskap som samhället använder för att skydda livsmiljön och för att hushålla med naturresurser. Inom kursen behandlas också intressekonflikter på miljöområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Kursen är gemensam kurs inom inriktningen miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet.

Miljöpolitik är en 50 poängs kurs som med fördel kan läsas på ett flertal program, som t.ex. samhällsprogrammet, mediaprogrammet eller naturvetenskapliga programmet.

Kursen tar ett brett grepp på hur miljömål uppnås på samhällsnivå. Det handlar alltså inte bara om miljöproblem, utan mer om hur vi faktiskt löser dem. Kursen tar sikte på hur vi kan styra samhällen, företag och förvaltningar ur miljösynpunkt, så att en hållbar utveckling kan främjas.

Du hittar material som behövs i kursen bl.a. på biblioteket.

Mål och betygskriterier för kursen hittar du hos skolverket. Instruktioner om hur du kan uppnå de olika målen hittar du genom att klicka på respektive mål till vänster om den här texten!