Miljökunskap

Kursmålen

Kursen Miljökunskap behandlar miljöfrågor utgående från termodynamikens lagar och kretslopp samt samspelet mellan biotiska och abiotiska faktorer i ekosystemen. Med de naturvetenskapliga ämnena som grund bygger kursen på experimentella och laborativa metoder för att studera olika typer av miljöpåverkan i mark, vatten och luft. Genom att göra jämförelser mellan naturliga och störda ekosystem studeras orsaker till och effekter av yttre påverkan. Värderingar av naturresurser och naturens ekologiska tjänster är områden som integrerar miljökunskapen med andra kurser, exempelvis Miljöpolitik. Kursen Miljökunskap är gemensam kurs inom inriktningen miljövetenskap i naturvetenskapsprogrammet.

Kursen Miljökunskap är på 100 poäng. Den läses normalt på två terminer eller ett läsår. Kursen har nio mål. Samtliga mål ska uppnås för godkänt på kursen.

Klicka på det mål du vill arbeta med i menyn till vänster. Där presenteras målet och ges förslag på hur du ska kunna uppnå det.