KURSKONTRAKT

     Namn:

     Klass:
 
    Kurs:

 

 Jag inser att flexibla studier innebär att jag själv ansvarar för  kursarbetet och använder läraren till handledare närhelst jag behöver det.

 Jag försäkrar att jag tänker vara aktiv på kursen - dvs göra minst ett mål i månaden, uppdatera min portfölj minst en gång i månaden, ta samtalskontakt med handledaren minst en gång i månaden

 Jag är medveten om att jag temporärt får markeringen IG i min resultatfil (som finns i din kursportfölj) när jag inte är aktiv på kursen

 Jag försäkrar att jag själv tar initiativet till handledning online när jag ligger efter, kvällstid eller på helgen - och inte väntar till nästa träff i salen 

 Jag inser att godkänt på kursen innebär att alla målen gjorts och hela portföljen är ifylld och att högre betyg endast kommer ifråga om jag varit aktiv under kurstiden

 Jag är medveten om att både portföljen med logg/rapporter/resultatfil/utvärdering och kontakt med handledaren är en del av kursen

 
 

Underskrift:_________________________________

 

Datum:
 
 
 
 

[Handledaren har en papperskopia som du ska skriva under]