Nybörjare på Netkurs

Du som är ny på Netkurs kan behöva gå igenom den här instruktionen. Räkna med att det kan ta några timmar att gå igenom alltihop!

  1. Slå på datorn, öppna webbläsaren (exv. Explorer) och gå till www.netkurs.se

  2. Studera startsidan. Läs texten.

  Högst upp ser du en list med knappar till olika kurser, samt till Kursforum och Bibliotek. Denna kurslist finns högst upp på de flesta sidor på Netkurs.

  Längst ner till höger efter texten finns en länk för att ladda ner Adobe Acrobat Reader. Det programmet behöver du installera i din dator för att kunna läsa pdf-dokument. Har du det inte, eller är osäker på om du har senaste versionen, klicka på länken och följ instruktionerna på Adobe´s nedladdningssida.

  I vänster kant finns ett blått fält med Netkurs-loggan högst upp. Klicka på loggan.

  3. Undersidan som kommer upp talar om vem som äger Netkurs m.m. Här finns också två länkar, dels till denna instruktion och del till ett bildspel som presenterar idéer och ambitioner bakom Netkurs.

  Gå tillbaka till startsidan genom att klicka på loggan igen.

  4. Gå till Kursforum. Det gör du genom att klicka på ”Kursforum” i kurslisten (högst upp på sidan).

  Studera sidan. Lägg märke till att ”Kursforum” i kurslisten har ändrat färg. På så vid kan du se vilken sida du är på. Läs texten.

  I det blå fältet till vänster finns nu knappar till undersidor till Kursforum.

  Som nybörjare ska du först göra Startuppgifter. Gå dit och följ instruktionerna. Ta god tid på dig!

  5. Gå tillbaka till Kursforum när du är färdig med med Startuppgifter. Gå till Din lärstil. Läs texten.

  Klicka på ”tester på din egen lärstil” och du kommer till CFL:s sida med självtster i olika lärstilar. Gör minst tre självtester! Reflektera över dina resultat. Jämför gärna med dina studiekamrater. Försök ordna dina studier så att de passar din lärstil!

  6. Gå tillbaka till Kursforum när du är färdig med självtesterna. Gå till Kurskontrakt. Läs igenom det noga – det är reglerna som gäller på kursen!

  Skriv ut sidan på ett papper och skriv på. Är du ännu inte myndig ska målsman också skriva på.

  7. Nu är det dags att börja kursen! Gå till kurssidan (klicka på kursens namn i kurslisten högst upp). Läs igenom texten!

  I det blå fältet till vänster finns ett antal knappar under rubriken ”Kursmålen”. Under varje knapp presenteras och tolkas ett av kursmålen du ska ha uppfyllt för att kunna få godkänt eller bättre på kursen.

  8. Gå till en målsida (klicka på ett av kursmålen till vänster). Läs igenom texten!

  Målsidan liknar kurssidan i sin layout, med den skillnaden att ”Metoder” med minst tre knappar finns i det blå fältet till vänster. Varje mål kan uppfyllas med flera olika metoder. Den första metoden är vanligtvis traditionell, schemalagd, lärarledd klassrumsundervisning. De övriga är mer självständiga och mer rums- och tidsoberoende.

  9. Välj en metod (klicka på en av metodknapparna).

  Metodsidorna har inte berget med rubrik i himlen, men annars är listerna desamma som på kurs- och målsidorna. När du är på en metodsida kan du se under vilken kurs- respektive målsida den ligger under – genom ändrar färg på respektive knapp i listerna.

  På metodsidan finns en detaljerad instruktion om hur du ska göra. På de flesta metodsidor finns det ett antal länkar till olika dokument och sajter som du behöver.

  10. Gå till biblioteket (klicka på Bibliotek längst till höger i kurslisten högst upp). Välj ämnesområde i listen till vänster (texten på sidan beskriver kort de olika ämnesområdena).

  På varje ämnessida finns ett antal länkar till användbara sajter, läroböcker (e-böcker) och undervisningsmaterial (bildvisningar, bilder, kompendier m.m.).

  Mer detaljerat undervisningsmaterial som hör hemma i en viss metod finns i regel enbart på metodsidorna. Det gäller t.ex. övningsuppgifter, instruktioner inför skrivningar etc.