Kom igång med studierna!

Att studera flexibelt ställer en del krav på dig som du kanske inte är van vid.

Olika personer kan ha olika sätta att lära sig. Det beror både på att vi har fötts olika och att vi har olika erfarenheter i livet.

För att lyckas i dina studier är det viktigt att du utvecklar din lärstil och tar vara på dina möjligheter. Ett första steg i att lyckas med det, kan vara att ta reda på vilken lärstil du har.

Här kan du kan göra tester på din egen lärstil, i en rad olika varianter, och även läsa om vad de innebär och hur du kan tolka resultaten.

Låt resultaten från testerna styra hur du sedan väljer metod under de olika kursmålen.