Uppgift

Kursmålen

Mål

Du ska kunna välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett problem.

Vad innebär målet?

Du ska tillsammans med en, två eller tre kurskamrater bilda en projektgrupp och bestämma vad projektet ska handla om. Tips och idéer kan du få av din mentor och genom att ta del av projekt som andra gjort.

Du bör se till att du arbetar inom målen för ditt gymnasieprogram.

Ett vanligt problem är att ämnet för projektet blir för omfattande. Ett projekt blir i regel bättre av att vara starkt avgränsat och preciserat. Det är lättare att senare under arbetets gång utvidga projektet än att krympa det.

Lämna sedan in ett första utkast till plan till din mentor (blankett för Hedbergska). Du får sedan en handledare som ni ska samråda med för att kunna gå vidare med metod och projektplan.