Kursmålen

Slutprodukt

Mål

Du ska kunna åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den valda uppgiften eller det valda problemet

Vad innebär målet?

Projektet ska leda någon vart - det uppkommer en slutprodukt av något slag. Vad slutprodukten ska bli framgår av uppgiften och sedan projektplanen. Lägg märke till att i betygskriterierna för kursen så bedöms slutprodukten enbart för uppnående av MVG-betyget. Det innebär att även ett misslyckade med att få till en slutprodukt kan blir både Godkänt och Väl godkänt.

Det är naturligt att slutprodukten står starkt i fokus under projektets gång. Detta blir också uppenbart i den utvärdering som också ska göras - för värdet i metod, planering och genomförande beror ju i hög grad på vilken slutprodukt som ska åstadkommas.

Slutprodukten kan vara en rad olika saker; en vetenskaplig rapport, en teaterföreställning, en utställning, en hemsida, ett seminariumg, en receptsamling, en diktsamling eller kanske en skiva musik.