Kursmålen

Rapport

Mål

Du ska kunna göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång från idé till slutprodukt

Vad innebär målet?

Liksom för projektplanen så finns det en sista tidpunkt för inlämnande av rapporten. Om man lämnar in för sent innebär det ett lägre betyg. Det beror på att det är mycket viktigt att projekt slutförs inom utsatt tid.

I de flesta fall ingår utvärderingarna i rapporten, som då kan kallas slutrapport. Är slutprodukten en vetenskaplig rapport kan den med fördel biläggas slutrapporten.

En preliminär slutrapport bör lämnas till handledaren senast två veckor före slutdatum. Lämna också gärna den preliminära rapporten till andra som kan hjälpa till att kontrollera språk och fakta.

Ett vanligt problem är att tidsåtgången för arbetet med slutrapporten underskattas. Är projektplanen bra bör det inte vara ett problem, men det är alltid bra att ta fram texter och underlag under resans gång, så att de sista fyra veckorna av projekttiden verkligen används till författandet av slutrapporten.