Projektplan

Kursmålen

Mål

Du ska kunna upprätta en projektplan och vid behov revidera denna

Vad innebär målet?

Projektplanen är den konkreta planeringen för gruppen och för hela projektet. Den ska klara syfte och mål med projektet, den ska innehålla en tidsplanering, klara ut den huvudsakliga arbetsfördelning i projektgruppen och naturligtvis tala om vilka de huvudsakliga arbetsuppgifter är.

Arbetet med att upprätta projektplanen är viktigt, och utgör den första egentliga delen av projektarbetet. I projektplanen preciseras uppgiften och metoden.

Din handledare har satt ut en sista tidpunkt för inlämnade av projekteplanen. Det är mycket viktigt att du inte missar den. Lämna gärna in en preliminär projektplan åtminstone en vecka i förväg till handledaren för synpunkter.

Räkna med att projektplanen inte blir godkänd av handledaren och att ni måste bygga ut eller revidera den.

Sedan ska ni följa projektplanen, och om så behövs revidera den i protokollförda beslut.