Kursmålen

Metod

Mål

Du ska kunna välja relevant material och metod samt relevanta redskap

Vad innebär målet?

Vilka metoder du använder beror i hög grad på vad projektet består i.

Det är alltid viktigt att pröva flera metoder, flera källor och flera infallsvinklar. En del kanske inte leder så långt, och annat ger mer. Men sammantaget blir helheten bättre om du gör flera delprojekt i projektet.

Vanliga metoder är intervjuer av experter, enkäter till utvalda målgrupper eller allmänheten, studiebesök, egna experiment, litteraturstudier, sökningar på internet, egna utställningar, presentation på egna hemsidor och produktion av trycksak/musik/teater.

Du ska alltid göra minst en presentation av projektet som del av projektet. För vad vore ett projekt värt som aldrig presenteras? Presentationer är både del av projektarbetet och en viktig metod. Lägg märke till att även presentationen ska ingå i utvärderingen av projektet.