Kursmålen

Loggbok

Mål

Du ska kunna föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen

Vad innebär målet?

Loggboken är projektdagbok med dina personliga anteckningar. Det är bara handledaren som ska läsa dem, och handledaren ska läsa dem vartefter de kommer till under hela projektets gång.

Det innebär att du antingen skriver loggboken på nätet där handledaren (men ingen annan) kan läsa (t.ex. på www.projektboken.se), skriver loggboken som en fil i datorn och mailar över den en gång i veckan till handledaren, eller att du skriver i en bok och lämnar in boken för påseende en gång i veckan till handledaren.

Loggboken ska innehålla din veckoplanering, dina delmål, dina problemformuleringar och lösningar, egna idéer, funderingar, anteckningar om kontakter du knyter i projektet, planering av ditt eget arbete inom projektet, reflexioner över hur det går med arbetet, uppslag och noteringar av allehanda slag inom projektets ram.