Kursmålen

Handledning

Mål

Du ska kunna diskutera arbetets utveckling med handledaren

Vad innebär målet?

Det är oerhört viktigt att bolla idéer och funderingar med andra för att lyckas i ett projekt. Det handlar om att vara uppdaterade inom gruppen på varandra, att bygga och använda nätverk av människor, och det handlar inte minst om att hålla löpande kontakt med handledaren.

Handledare behöver uppdateras av dig, och handledaren kan också erbjuda tips och kontakter för att få arbetet att gå framåt. Loggboken är viktigast, men det gäller också att ta tillvara handledare som resurs.

Samtidigt måste du vara medveten om att handledaren normalt har väldigt lite tid avsatt för just dig - det kan handla om 4-8 timmar per person för hela projektet! Kom därför inte med allehanda småsaker som du kan reda ut själv, utan se till att komma med väsentligheter. Men har du problem är det viktigt att du inte väntar, för då växer problemet!