Marinbiologi är en fördjupningskurs på 50 poäng på Naturvetenskapliga centrat vid Sundsvalls gymnasium. Halva kursen är förlagd till Trondheims universitets fältstation i Sletvik.

Här hittar du en del dokument och underlag som används i kursen.

  Översikt organismgrupper (bildvisning)
  Marina växter och djur organismgrupper (kompendium)
  Lathund till skrivningen
  Marina växter och djur (artkompendiet i Sletvik)